Niezbędne informacje

Celem Innowacyjnego Centrum Medycznego jest dostarczanie optymalnych rozwiązań, aby sprostać różnorodnym celom badawczym naszych klientów. W ramach sekwencjonownia metodą Sangera oferujemy sekwencjonowanie za pomocą sekwenatora SeqStudio™ Genetic Analyzer System.

Próby są przyjmowane od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do 16. Oferujemy wykonanie sekwencjonowania w ciągu 5 dni w przypadku zlecenia na metodę Sangera. Wyniki analizy przesłane będą na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

Prawidłowo przygotowane zamówienie do sekwencjonowania metodą Sangera powinno zawierać: wypełniony formularz zamówień; zdjęcie elektroforezy w żelu agarozowym w obecności standardu długości DNA; próbki w woreczku strunowym wraz ze starterami w odpowiednio przygotowanej mieszaninie. DNA do sekwencyjnowania powinno być zawieszone w wodzie, w objętości nie mniejszej niż 16 μl. Na zlecenie jednego sekwencjonowania prosimy o dostarczenie mieszaniny zawierającej:
- 40 μM startera w całości mieszaniny
- 20ng DNA na każde 100 par zasad oczyszczonego produktu PCR.

Cena

Sekwencjonowanie Sangera (ceny za pojedynczą próbkę)

Usługa Cena netto w PLN Cena brutto w PLN
Sekwencjonowanie podstawowe z oczyszczonej matrycy ze zmieszanymi starterami 27,00 33,21
Sekwencjonowanie z oczyszczonej matrycy z oddzielnie dotarczonymi starterami lub ze starterami uniwersalnymi 27,80 34,19
Elektroforetyczny rozdział reakcji sekwencjonowania (dostarczonej i oczyszczonej przez zamawiającego) 9,00 11,07
Oczyszczenie i elektroforetyczny rozdział reakcji (dostarczonej przez zamawiającego) 32,00 39,36
Oczyszczenie reakcji sekwencyjnej (dostarczonej przez zamawiającego) 5,00 6,50
Oczyszczenie matrycy ze starterów i pozostałości reakcji przed sekwencjonowaniem 3,00 3,67
Elektroforetyczna analiza rozdziału reakcji PCR dostarczona wraz z markerem wielkości 9,00 11,07
Analiza zgodności sekwencjonowania z sekwencją referencyją 5,00 6,50

Genotypowanie SNP

Oferujemy również genotypowanie SNP w cenie 14 PLN netto, 17,22 brutto. Ustalenie warunków reakcji jest dodatkowo płatne i wynosi 2 PLN netto, 2,46 brutto.